Skip to main content

ما ملزم هستیم که کلیه قوانین مربوط به حمل و نقل عمومی مسافربری را رعایت کنیم

و چنانچه نظر مشتری در این خصوص با ما در تضاد باشد شرکت کاسپین شکوه شریف هیچ مسئولیتی و تعهدی در این زمینه ندارد

و ما مطابق قرار داد کلیه کرایه را دریافت خواهیم کرد

ما هیچ فورس ماژول را تحت هیچ شرایط از طرف مشتری نمی‌پذیریم

مشتری ملزم به رعایت اخلاق مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد