Skip to main content
  1. اجاره اتوبوس دربستی و میدل باس در تهران و شهرستان های کشور بدون هزینه رزرو تنها در مجموعه کاسپین شکوه شریف امکان پذیر می باشد. اتوبوس های اجاره ای به صورت دربستی روزانه و ساعتی اجاره داده می شوند که در گروه های اتوبوس ، مینی بوس ، میدل باس موجود می هستند. برای هماهنگی رزرو اجاره اتوبوس دربستی، مینی بوس دربستی و یا سواری دربستی با شماره های زیر تماس بگیرید.
    09191817698_09114995452
    02833562099_02832372786